Hampang Birit Hartina

Hampang Birit Hartina. Semua terjemahan yang dibuat di dalam. Neng nani mah hampang birit, hartina neng nani mah gampang ditititah atawa henteu kedul.

Hampang Birit Hartina Soal Sulit
Hampang Birit Hartina Soal Sulit from kuncisoalsulit.blogspot.com

Nemg nani mah diare ringan, yaitu terjemahanbahasa.com | terjemahan dari bahasa sunda ke indonesia. Béngkok tikoro = teu kabagéan dahareun lantaran telat. Teangan harti jeung contoh kalimah ieu paribasa jeung babasan dihandap 1.

Hampang Birit = Daekan Kana Gawe;

Amis daging artinya amis budi hartina arti amis daging dalam bahasa sunda amis budi artinya. Béngkok tikoro = teu kabagéan dahareun lantaran telat. Jalma nu hésée dititah 6) hampang birit, hartina:

Diare Ringan Artinya Orang Disuruh Santai Atau Tidak.

#materi pangajaran bahasa sunda#babasan dina basa sunda#hampang birit#beurat birit#laer gado#peujit koreseun#hampang leungeun#hejo tihang#gurat. Hambur congcot murah bacot = goreng carek tapi berehan; Nurutan batur bari teu nyaho maksudna.

Jalma Nu Daékan Di Titah.

Jelema hampang birit (daékan dititah). Nemg nani mah diare ringan, yaitu terjemahanbahasa.com | terjemahan dari bahasa sunda ke indonesia. Maneh mah atuda sakola embung, diajar di imah oge embung, jadi we jauh ka bedug 2.

Teangan Harti Jeung Contoh Kalimah Ieu Paribasa Jeung Babasan Dihandap 1.

Carincing pageuh kancing, saringset pageuh iket. Béak déngkak = geus rarupa ikhtiar tapi teu hasil. Semua terjemahan yang dibuat di dalam.

Orang Yang Amis Daging Dalam Bahasa Sunda Disebutnya Teu Payaan Atau Teu.

Contoh paribasa pangjurung laku hade jeung hartina. (sudah berusaha semaksimal mungkin tapi masih belum berhasil, sabar ya). Jalma nu sok babari borokan 8) amis budi, hartina:.

See also  Kegiatan Pemanfaatan Alam Dari Perut Bumi Disebut